Firma VJN OÜ została założona w kwietniu 2021 na podstawie E-Rezydencji w Estonii i
zarejestrowana w Estonian e-Business Register za numerem 16201597.

Działalnością główną firmy są usługi w branży programowania.

10 lutego 2022 г. została przekazana do druku książka-fotoalbum Witauta Martynienki
"Прадмовы й Пасьляслоў" (ISBN 978-9916-4-0994-7) o wybranych białoruskich zespołach rockowych oraz wykonawcach. Jest pierwszą z książek, zaplanowanych przez VJN OÜ do wydania i sprzedaży.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony i komentowania.